Behandeling

                                                                                  

       


Psychologenpraktijk van Leipsig biedt behandeling aan vrouwen met psychische klachten die in relatie staan tot een kinderwens, zwangerschap, bevalling, geboorte en het moederschap. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van klachten en gebeurtenissen waarmee je je kunt aanmelden.


 • psychische klachten in een fertiliteitstraject
 • ongewenste kinderloosheid
 • depressie en angst in de zwangerschap of na de bevalling
 • onzekerheid over het aanstaande ouderschap
 • confrontatie met jouw eigen jeugd nu je zelf moeder bent geworden
 • het meemaken van verlies in de zwangerschap
 • het verliezen van een baby
 • opnieuw zwanger zijn na een verlieservaring
 • klachten na een langdurig verblijf op de NICU met je baby
 • een seksueel misbruik ervaring in het verleden die invloed heeft op je zwangerschap
 • een traumatische bevallingservaring
 • angst voor een aankomende bevalling
 • ingrijpende ervaringen bij het geven van borstvoeding / verlies en rouw rondom borstvoeding
 • problemen bij het voelen van verbinding met je baby
 • klachten na het meemaken van het HELLP-syndroom of Hyperemesis Gravidarum
 • PTSS-klachten bij je baby


Indien gewenst of nodig zal je partner betrokken worden bij de behandeling. Het is belangrijk dat jouw partner begrijpt waar je doorheen gaat en wat jouw behoeften zijn.
PODCAST

Zwarte muisjes is een PODCAST over psychische klachten in de zwangerschap en na de geboorte van een kindje. Het zijn eerlijke en ingrijpende verhalen

van vrouwen en mannen. Vaders en depressieve klachten

Ongeveer één op de tien vaders worstelt met psychische klachten na de geboorte van hun kind.

In deze korte film komen zij aan het woord. Als het nodig is, kan je partner verwezen worden naar een collega-behandelaar.Wanneer kun je niet bij de praktijk terecht?

Je kunt niet in behandeling komen als er sprake is van ernstige psychiatrische of crisisgevoelige problematiek, zoals een psychotische stoornis, suïcidaliteit, een eetstoornis of verslavingsproblematiek. De huisarts verwijst je dan naar een POP-poli of een andere GGZ-instelling. Ook bij ernstige gezinsproblemen of situaties waar Veilig Thuis bij betrokken moet worden, kan de praktijk geen hulp bieden. Er zijn in dat geval andere instanties met een uitgebreider en passender aanbod.Kijk hieronder voor de verschillende behandelmethoden die bij Psychologenpraktijk van Leipsig worden ingezet.Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is een bewezen effectieve behandelmethode bij verschillende stoornissen, zoals stemmingsstoornissen, angststoornissen, somatoforme stoornissen en PTSS. Cliënten leren anders met hun gedachten omgaan en bepaalde gedragspatronen te doorbreken.

Klik hier voor meer informatie.

EMDR traumabehandeling

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is samen met traumagerichte CGT, de behandeling van eerste keuze bij een PTSS. Ook andere klachten waaraan ingrijpende gebeurtenissen ten grondslag liggen kunnen met EMDR behandeld worden.

Uit onderzoek blijkt dat EMDR veilig toe te passen is in een zwangerschap.

Klik hier voor meer informatie.

Schematherapie

Schematherapie is een intensieve behandeling voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of voor mensen die steeds terugvallen in klachten, zoals een depressie. In schematherapie staan emotionele basisbehoeften centraal en zal onder andere gewerkt worden aan het helen van negatieve jeugdervaringen en het ontwikkelen van gezonde copingstrategieën.

Klik hier voor meer informatie.

Trauma bij een baby


Niet alleen ouders kunnen een trauma oplopen, maar ook hun baby. Als een bevalling gecompliceerd verloopt en moeder en baby na de geboorte gescheiden worden van elkaar, kan dit een grote impact hebben op de baby. Sommige baby's hebben intensieve medische zorg nodig waar vaak ook pijnlijke ingrepen deel van uitmaken. Vroeger werd gedacht dat baby's daar geen herinneringen aan over konden houden. Inmiddels weten we meer over trauma en hoe ingrijpende ervaringen opgeslagen worden in het lichaamsgeheugen, dus ook bij hele kleine mensjes.

Baby´s hebben nog geen taal tot een beschikking, maar uiten hun angst, verdriet en onbehagen op andere manieren. Signalen van trauma bij een baby kunnen bijvoorbeeld onrust, extreem veel huilen en slaap-en voedingsproblemen zijn. Ouders voelen zich vaak machteloos omdat ze alles geprobeerd hebben, zoals het uitsluiten van medische oorzaken en het opvolgen van allerlei adviezen. De klachten van hun baby kunnen veel invloed hebben op de hechtingsrelatie en op het welbevinden van het hele gezin.

Ook traumabehandeling kan voor een baby helpend zijn. Dit gebeurt altijd via en in samenwerking met de ouders.

EMDR Storytelling bij een baby kan bij Psychologenpraktijk van Leipsig deel uitmaken van de behandeling van de moeder. Soms is een meer intensieve hulp nodig en zal een Infant Mental Health Specialist bij de behandeling betrokken worden.